Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 705 0670
 
 
DOMOV
 
 
 
 
 
21.04.2015 Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Loška dolina objavlja na podlagi 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 42 ter 101) ter 32. in 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik.

več...
Križna jama pod Loško dolino je svetovno znana kraška jama z 22 jezeri in velja za eno najlepših vodnih jam.

lokalne volitve 2014

lokalne volitve 2014

PISO

Medobčinski inšpektorat in redarstvo