Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 705 0670
 
 
DOMOV
 
 
 
 
 
21.11.2014 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP – sever

V skladu s 50. in 60. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12) občina Loška dolina objavlja naslednje Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP – sever.

več...
Racna gora v Loški dolini vabi. Zagotovo bo naš
polet nad dolino
nepozabno doživetje. Poskusite.

lokalne volitve 2014

lokalne volitve 2014

PISO

Medobčinski inšpektorat in redarstvo