Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 705 0670
 
 
DOMOV
 
 
 
 
 
29.07.2014 Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest - lokalne volitve 2014

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/2007,103/2007, 11/2011, 28/11-odločba US in 98/2013) župan Občine Loška dolina objavlja Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Loška dolina v času volilne kampanje za izvedbo rednih volitev za člane občinskega sveta in župana, ki bodo 5. oktobra 2014.

več...
Lepo je slišati v tisti noči oglašanje polha in njegove "prijateljice" sove, rukanje jelena in glasove drugih nočnih prebivalcev gozda.

lokalne volitve 2014

lokalne volitve 2014

PISO

Medobčinski inšpektorat in redarstvo