Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 705 0670
 
 
DOMOV
 
 
 
 
 
17.04.2014 Javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC - organizator mreže na projektu Medgen Borza

Na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.) Občina Loška dolina objavlja prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC - organizator mreže na projektu Medgen Borza za določen čas v občinski upravi Občine Loška dolina.

več...
V Loški dolini se je ohranil daljni rod Martinove kobilice. Ta rod konj je po stari navadi zelo ubogljiv in prav rad vas ponese po Loški dolini.

lokalne volitve 2010

PISO

Medobčinski inšpektorat in redarstvo